Budimpešta – Nova Godina

Evropski gradovi, Mađarska putovanje

Tip smeštaja: Soba
Struktura smeštaja: 1/2 1/2+1
Usluga: Noćenje sa doručkom
Vrsta prevoza: Bus
Broj noćenja: 2
Oprema: TV Klima WIFI
Udaljenost od centra: Više od 200m
Pošalji upit

  Vrsta prevoza:

  SopstveniAutobusom

  Tip smeštaja:

  SobaStudioApartmanMezonetaHotel

  Deca:  Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sent Andreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim. Ako se tome doda bogatstvo kulturnih događaja i sadržajnost programa, dobаr provod je zagarantovan.

   

  PROGRAM

  1. dan 30.12.2019. KRAGUJEVAC -BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA

  Polazak iz KRAGUJEVCA u 18.00h sa parking kod tc Roda . Polazak iz Beograda u 20.00h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Polazak iz Novog Sada u 21.15h ispred Lokomotive . Proveriti vreme polaska dva dana pre puta. Noćna  vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj.

  1. dan 31.12.2019. BUDIMPEŠTA

  Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, Andraši bulevar, , Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina, .. Slobodno vreme  Fakultativni odlazak u soping centar ARENA PLAZA . . U poslepodnevnim časovima /oko 15h/ smeštaj u hotel. Fakultativni odlazak –transfer  na  DOČEK NOVE 2020. GODINE u centru grada i povratak posle ponoći. Noćenje.

  1. dan 01.01.2020 BUDIMPEŠTA- SENT ANDREJA -BUDIMPEŠTA

  Doručak. Fakultativni  izlet do Sent Andreje. Po dolasku obilazak Sent Andreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatović, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Fakultativni odlazak na krstarenje Dunavom . Povratak u hotel. Noćenje.

  1. dan 02.01.2020. BUDIMPEŠTA –TROPIKARIJUM – NOVI SAD-BEOGRAD-KRAGUJEVAC  

  Doručak .Napuštanje hotela.  Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – tržni centar Campona i Tropikarijum, gde se na zanimljiv način možete upoznati sa biljnim i životinjskim svetom tropskih predela. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku i Vojvodinu prema Beogradu-Kragujevcu. U kasnim večernjim časovima dolazak u Novi Sad, Beograd, Kragujevac ( Kraj usluga )

   

  HOTEL
  Hotel „  SENI STUDIUM“3* 115€

  Aranžman se plaća po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan uplate

   

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i

  audio opremom)

  • smeštaj u Budimpešti (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
  • obilaske prema programu (Budimpešta – panorama grada)
  • troškove organizacije i vođenja aranžmana
  • Usluge licenciranog vodiča

   

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje 143 din po osobi po danu
  • ulaznice i fakultativne izlete.

   

  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

  • Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 20 € odrasli / 10 € deca, Samo trzni centar Campona 10 eur
  • Krstarenje Dunavom uz casu sampanjca -20 eur odrasli /deca 10 eur
  • Sent Andreja ( sa razgledanjem ) – 10€ odrasli / 5€ deca
  • Izlet -transfer do centra i nazad 31.12. / 10 eur
  • Soping centar ARENA PLAZA – 5 eur

   

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

   

   

  DOPLATE:

  *  ZA 1/1 SOBU:  70eur

   

  POPUSTI:

  • deca od 0 – 2 godine popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju nikakvu uslugu, ni lezaj ni mesto u autobusu)
  • deca od 2 – 12 godina popust 20% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

   

  SOPSTVENI PREVOZ:

  • CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA10 eur
  • pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
  • postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

   

  POLASCI IZ DRUGIH MESTA ( mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana) :

  • NOVI SAD– polazak sa parkinga kod Lokomotive

   

  NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

  *   30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja

  *     čekovima gradjana zadnja rata dospeva 15.02.2020

   

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
  • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje..
  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

   

   

  OPŠTE NAPOMENE:

  • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radiusputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbijieuropa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

  OPIS I LOKACIJA HOTELA:

  • Smeštaj je u Budimpešti (Mađarska) u hotelu  sa 3* -Lokacija –širi centar grada –periferija grada
  • hotel  “SENI STUDIUM “ 3*** ,.Sve sobe su 1/2i1/2+1 opremljene sa TWC, TV, Doručak kontinentalni švedski sto.Hotel ima restoran, bar , Nalazi se u Pesti .

  Minimum za realizaciju aranžmana je 55 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska.

  NAPOMENA:

  *MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

  *ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

  *Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

  * Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

  *Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

  *Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

  *Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

  * U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja MOJA TRAVEL nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

  *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

  * Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

  *Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

  *Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

  ******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

  *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

  MOJA TRAVEL  zadržava pravo zamene ovih hotela za  iste ili više kategorije.

  Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

   

  PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 65 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA                                   ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

  Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

  Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

  UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  TA MOJA TRAVEL DOO

  Organizator putovanja   MOJA TRAVEL DOO , Licenca br. OTP 20/2017