Budimpešta – Nova Godina

Evropski gradovi, Mađarska putovanje

Tip smeštaja: Soba
Struktura smeštaja: 1/2 1/2+1
Usluga: Noćenje sa doručkom
Vrsta prevoza: Bus
Broj noćenja: 2
Oprema: TV Klima WIFI
Udaljenost od centra: Više od 200m
Pošalji upit

Vrsta prevoza:

SopstveniAutobusom

Tip smeštaja:

SobaStudioApartmanMezonetaHotel

Deca:Više od 1500 godina stara istorija i kulturno blago koje su brojne civilizacije ostavile za sobom čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Sa druge strane slikovita Sent Andreja – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim. Ako se tome doda bogatstvo kulturnih događaja i sadržajnost programa, dobаr provod je zagarantovan.

 

PROGRAM

 1. dan 30.12.2019. KRAGUJEVAC -BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz KRAGUJEVCA u 18.00h sa parking kod tc Roda . Polazak iz Beograda u 20.00h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Polazak iz Novog Sada u 21.15h ispred Lokomotive . Proveriti vreme polaska dva dana pre puta. Noćna  vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj.

 1. dan 31.12.2019. BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, Andraši bulevar, , Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina, .. Slobodno vreme  Fakultativni odlazak u soping centar ARENA PLAZA . . U poslepodnevnim časovima /oko 15h/ smeštaj u hotel. Fakultativni odlazak –transfer  na  DOČEK NOVE 2020. GODINE u centru grada i povratak posle ponoći. Noćenje.

 1. dan 01.01.2020 BUDIMPEŠTA- SENT ANDREJA -BUDIMPEŠTA

Doručak. Fakultativni  izlet do Sent Andreje. Po dolasku obilazak Sent Andreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatović, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Fakultativni odlazak na krstarenje Dunavom . Povratak u hotel. Noćenje.

 1. dan 02.01.2020. BUDIMPEŠTA –TROPIKARIJUM – NOVI SAD-BEOGRAD-KRAGUJEVAC  

Doručak .Napuštanje hotela.  Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – tržni centar Campona i Tropikarijum, gde se na zanimljiv način možete upoznati sa biljnim i životinjskim svetom tropskih predela. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku i Vojvodinu prema Beogradu-Kragujevcu. U kasnim večernjim časovima dolazak u Novi Sad, Beograd, Kragujevac ( Kraj usluga )

 

HOTEL
Hotel „  SENI STUDIUM“3* 115€

Aranžman se plaća po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan uplate

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i
audio opremom)
 • smeštaj u Budimpešti (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • obilaske prema programu (Budimpešta – panorama grada)
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • Usluge licenciranog vodiča
  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • međunarodno zdravstveno osiguranje 143 din po osobi po danu
 • ulaznice i fakultativne izlete.
  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
 • Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 20 € odrasli / 10 € deca, Samo trzni centar Campona 10 eur
 • Krstarenje Dunavom uz casu sampanjca -20 eur odrasli /deca 10 eur
 • Sent Andreja ( sa razgledanjem ) – 10€ odrasli / 5€ deca
 • Izlet -transfer do centra i nazad 31.12. / 10 eur
 • Soping centar ARENA PLAZA – 5 eur
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
    DOPLATE: *  ZA 1/1 SOBU:  70eur   POPUSTI:
 • deca od 0 – 2 godine popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju nikakvu uslugu, ni lezaj ni mesto u autobusu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 20% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
  SOPSTVENI PREVOZ:
 • CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA10 eur
 • pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
 • postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA ( mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana) :
 • NOVI SAD– polazak sa parkinga kod Lokomotive
  NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : *   30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja *     čekovima gradjana zadnja rata dospeva 15.02.2020   NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje..
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
    OPŠTE NAPOMENE:
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radiusputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbijieuropa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
 • Smeštaj je u Budimpešti (Mađarska) u hotelu  sa 3* -Lokacija –širi centar grada –periferija grada
 • hotel  “SENI STUDIUM “ 3*** ,.Sve sobe su 1/2i1/2+1 opremljene sa TWC, TV, Doručak kontinentalni švedski sto.Hotel ima restoran, bar , Nalazi se u Pesti .
Minimum za realizaciju aranžmana je 55 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska. NAPOMENA: *MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU. *ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. *Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. * Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja. *Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. *Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. *Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). * U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja MOJA TRAVEL nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). * Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma. *Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. *Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. ******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. MOJA TRAVEL  zadržava pravo zamene ovih hotela za  iste ili više kategorije. Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.   PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 65 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA                                   ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  TA MOJA TRAVEL DOO Organizator putovanja   MOJA TRAVEL DOO , Licenca br. OTP 20/2017